EMP
Test Builder trực tuyến
Test Builder trực tuyến có giao diện thân thiện và tiện lợi hơn so với phiên bản desktop, cho phép tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi soạn thảo bởi Editor trực tuyến. Có thể lưu đề thi ra tập tin Pdf, MS-Word, hoặc kết xuất định dạng zmp sử dụng với chương trình Test để tự kiểm tra trên máy tính cá nhân, điện thoại di động; hoặc để tổ chức thi trên máy tính với mạng cục bộ sử dụng chương trình Server. Ngoài ra, có thể kết xuất đề thi sang hệ thống trắc nghiệm trực tuyến của EMP, hoặc các hệ thống khác dựa trên chuẩn SCORM.
EMP
Tạo đề trắc nghiệm
Sử dụng công cụ Test Builder trực tuyến có thể dễ dàng lựa chọn và ấn định các các câu hỏi và thông số cho đề thi (xem hình trên). Sau đó chọn mục Tạo đề thi.
EMP
Xem & Kết xuất đề trắc nghiệm
Người dùng có thể xem và chỉnh sửa tiêu đề đề thi cho phù hợp với cơ sở đào tạo của mình trước khi kết xuất đề thi ra các định dạng. Ở chế độ thi trên giấy, nội dung chỉnh sửa được cập nhật cho bảng đáp án (dùng cho người chấm bài) và phiếu trả lời (dùng cho thí sinh). Dưới đây là 1 mẫu kết xuất đề thi ra tập tin PDF để thi trên giấy.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY