EMP

PHẦN MỀM SAO CHỤP MÀN HÌNH
Screencap
Screencap có kích thước nhỏ, không cần cài đặt, giúp sao chụp nội dung màn hình máy tính, bao gồm cả con trỏ chuột, tooltip và gán watermark, chỉ với một thao tác click và drag.
Screencap
Ảnh chụp được lưu vào clipboard để chia sẻ với các phần mềm khác. Mục 'Save' trong menu cho phép lưu ảnh chụp ra tập tin định dạng jpg, png, gif hoặc bmp.
Download
PHẦN MỀM GIẢI TOÁN KINH TẾ
QHTT
Đây là ứng dụng hỗ trợ cho việc học và giải một số vấn đề của toán kinh tế như bài toán qui hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, bài toán sản xuất,... Các bài toán được giải theo từng bước và có giải thích. Kết quả này được xuất ra dưới dạng text nên có thể sao chép sang các chương trình sọan thảo văn bản khác một cách dễ dàng.
Download
PHẦN MỀM TRA TỪ ĐIỂN — LƯU DANH SÁCH TỪ VỰNG
Word List Picker
Phần mềm hỗ trợ tra cứu từ tiếng Anh, tự động lưu kết quả vào danh sách từ của người sử dụng.
Cách thực hiện:
  • Chạy chương trình tự điển Lạc Việt MTD-300.
  • Chạy chương trình hỗ trợ gõ chữ việt UniKey (nếu chương trình này chưa được khởi động)
    1. Click chuột phải biểu tượng của UniKey trên thanh công cụ, chọn mục Công cụ…
    2. Chọn Bảng mã: Nguồn ( VNI Windows ), Đích ( Unicode ). Đóng hộp công cụ của UniKey.
  • Chạy chương trình WordPicker. Có thể nhấn phím Ctrl+F3 để ẩn/hiện chương trình.
  • Chạy chương trình Microsoft Access, mở một bảng (table) có 3 trường kiểu text hoặc memo. Nhập từ cần tra cứu trong cột thứ nhất, kết thúc bằng phím F3. Phần phiên âm và giải nghĩa của từ sẽ được tự động điền vào cột thứ 2 và thứ 3. Thực hiện tương tự cho các từ khác.
Có thể nhập sẵn một danh sách các từ cần tra cứu trong cột thứ nhất của bảng, sau đó viết đoạn chương trình bằng ngôn ngữ VBA để tự động hóa hoàn toàn việc tra cứu phiên âm và nghĩa của các từ này.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY