EMP

Phần mềm máy chấm điểm MarkScanner
MarkScanner tự động chấm điểm trên bảng trả lời (answer-sheet) của thí sinh. Bảng trả lời là bảng in số thứ tự các câu hỏi trong đề thi, các lựa chọn a-b-c-d khoanh tròn của từng câu hỏi. Bảng in này được thực hiện bởi chương trình Editor với giấy A4 thông thường. Chương trình MarkScanner tự kết nối với kho đề thi trắc nghiệm hoặc đọc các bảng đáp án (answer-key) để lấy đáp án và chấm điểm bảng trả lời qua máy quét. MarkScanner không yêu cầu thiết bị chuyên dụng và giấy in đặc biệt. Chỉ với máy in và máy scanner văn phòng là có thể chấm điểm trắc nghiệm tự động với MarkScanner; nhanh, chính xác và hiệu quả.
EMP
Tuyển sinh với MarkScanner
Chính xác trên 600 mẫu quét thử do 300 sinh viên thực hiện, chương trình MarkScanner đã được BGH trường ĐHKT TPHCM tin tưởng sử dụng cho kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 khóa 9 đợi 1 (23/4) và đợt 2 (14/5) năm 2006. Nhóm tác giả đã trực tiếp chấm bài và kiểm tra chất lượng của chương trình trên 6000 bài thi. Tiện dụng + Nhanh + Chính xác là những gì mà chúng tôi luôn mong muốn đem lại cho người dùng EMP. Năm 2007, phiên bản Summer 2005 của EMP đã thành công mỹ mãn trong đợt tuyển sinh VB2 khóa 10.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY