EMP

So sánh phần mềm trắc nghiệm
EMP-2007 Khác
Đặc điểm hệ thống
Thiết kế hoàn chỉnh, không dựa trên MS-Office hoặc phần mềm khác  
Không cần sử dụng các thư viện, dịch vụ mở rộng, .NET framework  
Chức năng chính
Soạn câu hỏi trắc nghiệm, làm đề, in ấn
Tạo đề thi trắc nghiệm từ nhiều cơ sở dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm
In bản đáp án của đề thi và bản trả lời (bản tô bút chì) của thí sinh  
Chấm điểm bảng trả lời của thí sinh bằng máy quét (scanner) thường  
Tạo phần mềm trắc nghiệm ngoại ngữ với audio+video+picture  
Trắc nghiệm trên mạng, không cần các dịch vụ server (file,web,ftp...)  
Tạo các dự án trắc nghiệm trực tuyến trên Intenet với ASPx, PHP  
Bật / tắt các phần mềm tiện ích trên máy thí sinh từ máy giám thị  
Điều hành thi trắc nghiệm qua mạng  
Xử lý truyền độc lập dữ liệu thi qua mạng  
Xử lý thẻ và thông tin thí sinh  
Thực hiện bảo lưu toàn hệ thống mạng  
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ tự nhiên, tiếng Việt Unicode
Sử dụng cơ sở dữ liệu khác (Access, Foxpro...) cho nội dung media  
Kết nối CSDL Sinh viên-Điểm để chuyển giao kết quả thi  
Thống kê đánh giá chất lượng đề thi, thí sinh và phát hiện các xu thế  
Đặc điểm câu hỏi
Câu hỏi một lựa chọn đúng
Câu hỏi nhiều lựa chọn đúng  
Câu hỏi tự luận tích hợp trong đề thi và lưu cùng kết quả  
Thu âm trả lời của thí sinh (voice recording for speaking question)  
Hỗ trợ cả nội dung dạng RTF và HTML  
Số nội dung media (ảnh / phim / tiếng) tối đa trong một câu hỏi 1
Hỗ trợ bất cứ kiểu nội dung media nào mà hệ thống cho phép  
Xem lại các nội dung media một cách tùy ý  
Câu hỏi có nhóm và mức khác nhau  
Cho phép giả thiết dùng chung cho nhóm câu hỏi  
Nhóm câu hỏi loại trừ trong một đề thi  
Cho phép thứ tự cục bộ theo nhóm câu hỏi con khi hoán vị tạo đề thi  
Tự động đọc thứ tự câu hỏi trong đề thi  
Thời gian dùng cho mỗi câu hỏi là khác nhau  
Tỷ lệ thời lượng dùng cho các nhóm câu hỏi trong đề thi thay đổi tùy ý  
Kiểm tra thời gian cho từng câu hỏi
Giao diện
Giao diện thân thiện như trình soạn thảo  
Chuyển đổi hiển thị từng câu hỏi, từng nhóm hoặc một số nhóm câu hỏi  
Chụp vùng nội dung bất kỳ của đề thi để theo dõi trong cửa sổ riêng Không
Giao diện đẹp và tiện dùng  
Điều khiển
Hiển thị mục chọn
Kiểm tra động tác chọn  
Thể hiện phong phú nội dung media  
Kiểm tra số mục chọn  
Ấn định chế độ tự động thực hiện tuần tự cho các nội dung media  
Kiểm tra thao tác chọn của thí sinh một cách phù hợp cho từng câu hỏi  
Hướng dẫn trước mỗi thao tác lựa chọn  
Thông báo nhắc nhở, cảnh báo giờ từ xa  
In ấn
In đề thi và bảng trả lời ra giấy
Lưu đề thi ra tập tin
Lưu đề thi để sử dụng trên máy
Kết quả
Lưu kết quả
Niêm phong kết quả  
Tích hợp với bài làm tự luận  
Kèm đáp án với kết quả  
Bảo mật
Mật khẩu quản lý đề thi
Bảo mật đề thi trên hệ thống mạng  
Niêm phong kết quả bài thi của thí sinh  
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY