EMP
Test
Test cung cấp giao diện làm bài thi sử dụng CSDL đề thi trắc nghiệm do Editor tạo ra dưới các hình thức: ôn tập, thực hành và làm bài chính thức. Phối hợp với chương trình Server, chương trình Test cho phép thiết lập hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính cục bộ rất hiệu quả.
EmpTest
Đặc điểm của chương trình
 • Chương trình làm bài thi trên máy dựa trên các đề thi được lưu trong các tập tin đề thi (.zmp) được tạo bởi chương trình Editor.
 • Giao diện như một trang văn bản với các đối tượng chuyên dụng.
 • Xử lý nội dung hình ảnh, âm thanh, phim bằng công cụ của chương trình.
 • Tự động chấm điểm và thông báo kết quả.
 • Truyền dữ liệu bài thi và kết quả thông qua đường truyền mạng với giao thức TCP/IP.
Chế độ thực hiện
 • Làm bài thi tự do
  Thí sinh làm bài thi trên máy với các tập tin đề thi do thầy giáo cung cấp. Chế độ này cho phép thí sinh xem đáp án, giải thích của từng câu hỏi trong đề thi, và được sử dụng cho việc tự ôn tập ở nhà.
 • Làm bài thi chính thức trên máy đơn
  Cung cấp các tiện ích như trên, nhưng không cho phép xem đáp án và giải thích, tự thông báo kết quả trên màn hình khi hết giờ làm bài.
 • Làm bài thi chính thức trên máy nối mạng
  Cung cấp các tiện ích như trên, đồng thời chịu sự điều khiển và tự động chấm điểm, nộp kết quả về máy chủ Server.
Một số thao tác đặc biệt
 • Kích hoạt đối tượng phim, ảnh, âm thanh:
  • Thực hiện : Double-Click ở góc trái của đối tượng.
  • Hoặc : Di chuyển con trỏ đến cạnh trái của đối tượng, gõ phím Ctrl+Enter
 • Lưu lại một vùng nội dung trong đề thi
  • Chọn biểu tượng Capture trên thanh công cụ:
  • Drag chuột trên vùng màn hình cần lưu:
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY