EMP

Windows Programing with MFC
EMP được phát triển với ngôn ngữ lập trình C++.  C++ được biết như là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh nhất nhờ khả năng của nó trong việc triển khai phần mềm ở các cấp độ khác nhau; từ mức hệ thống đến mức ứng dụng, từ lập trình cấu trúc đến lập trình hướng đối tượng, từ lập trình dựa trên thuật giải đến lập trình trí tuệ nhân tạo, từ lập trình cơ sở dữ liệu đến lập trình cơ sở tri thức…. Bất cứ đâu, khi mà người lập trình muốn thể hiện ý tưởng khoa học và nghệ thuật của mình trên máy tính thì C++ là điều cần nghĩ đến trước tiên...
mfc-vsc-win
Về tài liệu
Đây là cuốn sách được viết từ kinh nghiệm lập trình của tác giả, không biên dịch lại hoặc sao chép bất cứ tài liệu cùng loại nào, có kèm theo các chương trình ví dụ minh họa. Do phải tự học với ngôn ngữ và môi trường lập trình này nên tác giả hiểu rất rõ khó khăn của người học khi tiếp cận một vấn đề mới, nhất là những người tự học. Cuốn sách này được thực hiện để cùng các bạn đang bắt đầu cũng như đã làm quen với việc lập trình cho môi trường Windows, áp dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++ và khai thác hiệu quả thư viện MFC, nắm bắt được những vấn đề cơ bản nhất và từng bước du nhập vào thế giới tuyệt vời này thông qua các ví dụ ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự tiến triển phù hợp.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY